V študijskih programih slovenskih univerz redko zasledimo vsebine, ki bi poudarjale pomen inovacij in upravljanja z intelektualno lastnino za današnjo in prihodnjo družbo ter povezavo med ustvarjalnim delom in inovativnim podjetništvom, zato na RAZ:UMu izvajamo projekt »Od ideje do inovacije: kompleksnost ustvarjalnega procesa«, v katerem, s pomočjo uglednih tujih in domačih strokovnjakov s področij inovativnega podjetništva, intelektualne lastnine, inženirskega oblikovanja in sistemskega mišljenja, udeležencem – dodiplomskih in podiplomskim študentom ter mentorjem oz. kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks – v okviru poletne šole, v obliki predavanj in praktičnih delavnic prikazali povezanost in kompleksnost ustvarjalnega dela in razvoja inovacij. Poletna šola bo potekala od 16. do 22. septembra 2012.