LOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

LOKACIJA: Srednja strojna šola Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

 

 

Panel 3: Design engineering (continuing)

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje (nadaljevanje)

Ergonomic aspects and technical support with the creation of the rapid prototypes (workshop - part 1) dr. Jasmin Kaljun, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

8:00 – 11:00

Ergonomski aspekti in tehnična podpora pri izvedbi hitrih prototipov 
(delavnica - 1. del) 
 dr. Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

Creation of the rapid prototypes (workshop - part 2) Andrej Cupar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

11:15 – 14:15

Izvedba hitrih prototipov 
(delavnica  - 2. del) 
Andrej Cupar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Break for lunch

14:15 – 15:30

Odmor za kosilo

Open innovation - from basic research to an innovative product 
prof. dr. Volker Ribitsch, University of Graz, Institute of Chemistry, Austria 

15:30 – 17:30

Odprta inovacija – od temeljne raziskave do inovacijskega izdelka prof. dr. Volker Ribitsch, Univerza v Gradcu, Inštitut za kemijo, Avstrija