K sodelovanju smo privabili vrsto uglednih strokovnjakov iz akademskih ustanov (visokošolskih institucij) in iz uspešnih inovativnih podjetij. Med njimi so:

prof. dr. Volker Ribitsch, Univerza v Gradcu, Institut za kemijo, Avstrija,
prof. dr. Josip Stepanić, Univerza v Zagrebu, Hrvaška,
dr. Cyril Riha, Center for Theoretical Study, Praga, Češka,
dr. Andreas Kornherr, Research&Development, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija,
prof. dr. Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
mag. Jurij Verhovnik, IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva,
doc. dr. Anton Habjanič, TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. ,
Boštjan Figueroa, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
dr. Irena Hreljac, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
doc. dr. Gregor Veble, Pipistrel d.o.o.,
dr. Andrej Duh, 4G Neuron d.o.o.,
Andrej Cupar
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
dr. Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
doc. dr. Andrej Skrbinek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.


Vodja projekta:
prof. dr. Dean Korošak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in RAZ:UM


Koordinator projekta:
Andreja Nekrep, Univerza v Mariboru in RAZ:UM


Častni odbor: 
prof. dr. Danijel Rebolj, rektor 
prof. dr. Karin Stana Kleinschek,
prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost


Organizacijski odbor:
prof. dr. Dean Korošak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in RAZ:UM,
Andreja Nekrep, Univerza v Mariboru in RAZ:UM, 
Karolina Bucka Kustec, Univerza v Mariboru,
dr. Marko Samec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in RAZ:UM,
prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
mag. Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
prof. Vojmir Pogačar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.


Kontaktna oseba: Karolina Bucka Kusteckarolina.bucka@um.si, 02 23 55 248


Celostna grafična podoba in spletna stran: RAZ:UM (Marko Samec, Urška Samec)