LOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

LOKACIJA: Srednja strojna šola Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

 

 

Panel 3: Design engineering (continuing)

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje – nadaljevanje

From sketch to airplane - complexity of design process  dr. Gregor Veble, Pipistrel Ltd., Slovenia

9:00 – 10:30 

Od skice do letala - kompleksnost snovalnega procesa doc. dr. Gregor Veble, Pipistrel d.o.o.   

Coffee break

10:30 – 10:45

Odmor za kavo

Ergonomic evaluation and technical support with correction of the rapid prototypes (part I) 
dr. Jasmin Kaljun, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

10:45 – 14:15

Ergonomska evaluacija in tehnična podpora pri korekciji hitrih prototipov 
(I. del) 
 dr. Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Break for lunch

14:15 – 15:30

Odmor za kosilo

Analysis of methods of implementation, ergonomic aspects, technical support for creating the rapid prototypes (part II) Andrej Cupar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

15:30 – 18:30 

Analiza izvedbenih metod, ergonomski aspekti, tehnična podpora pri izvedbi hitrih prototipov (II. del) Andrej Cupar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo