LOCATION: Tovarna Podjemov, Maksimilijana Držečnika 6, Maribor

 

LOKACIJA: Tovarna Podjemov, 
Ulica Maksimilijana Držečnika 6, Maribor                                      

 

 

 

Registration of Participants

8:30 - 8:50

Registracija udeležencev

Welcome word prof. dr. Danijel Rebolj, rector of the University of Maribor and prof. dr. Karin Stana Kleinschek, vice-rector for research and development at the University of Maribor

8:50 – 9:00

Uvodni pozdrav prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru in prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru

Panel 1: Entrepreneurship and Intellectual Property

 

Sklop 1: Podjetništvo in intelektualna lastnina

Process of identifying and pursuing business opportunities 
prof. dr. Miroslav Rebernik, University of Maribor, Faculty of Business and Economics

9:00 – 11:00

Proces identifikacije in realizacije podjetniških priložnosti
prof. dr. Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

Elements of a good entrepreneurial idea 
Matej Rus, MSc, University of Maribor, Faculty of Business and Economics

11:15 – 13:15 

Sestavine dobre poslovne ideje 
mag. Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

            Break for lunch

13:15 – 14:30

Odmor za kosilo

Characteristics of a good business plan 
Jurij Verhovnik, MSc, IRP, Institute for entrepreneurship research

14:30 – 16:30 

Značilnosti kakovostnega poslovnega načrta mag. Jurij Verhovnik, IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva

Coffee break

16:30 – 16:45

Odmor za kavo

            Intellectual property and competitive advantages  
Boštjan Figueroa, MBA, Slovenian Intellectual Property Office

16:45 – 17:30

Intelektualna lastnina in konkurenčne prednosti 
Boštjan Figueroa, MBA, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

The use of patent information in developing new ideas dr. Irena Hreljac, Slovenian Intellectual Property Office

17:30 – 18:15

Uporaba patentnih informacij pri razvoju novih idej dr. Irena Hreljac, Urad Republike Slovenije za inteletualno lastnino

Technology and knowledge transfer from research organization into industry  
dr. Anton Habjanič, TehnoCenter of the University of Maribor Ltd.

18:15 – 18:45 

Prenos znanja in tehnologij iz raziskovalnih organizacij v gospodarstvo 
doc. dr. Anton Habjanič, TehnoCenter Univerze v   Mariboru d.o.o.                 

Discussion and networking

19:00

Razprava in mreženje