Nacionalna Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) poudarja pomen inovacij, povezovanja znanosti in gospodarstva ter prenos znanja. Ravno tako je inovacijam in družbenemu pomenu inoviranja namenjen velik del novega programa Evropske unije za raziskave in razvoj Horizon 2020,ki podpira prenos dobrih idej na trg, med glavnimi cilji programa pa so povečanje participacije malih in srednje velikih inovativnih podjetij, vključujoča inovativnost in varna družba.

Kljub tem strateškim usmeritvam pa v študijskih programih slovenskih univerz redko zasledimo vsebine, ki bi poudarjale pomen inovacij in upravljanja z intelektualno lastnino za današnjo in prihodnjo družbo ter povezavo med ustvarjalnim delom in inovativnim podjetništvom. Zato predstavljamo projekt Od ideje do inovacije: kompleksnost ustvarjalnega procesa, v katerem želimo s pomočjo uglednih tujih in domačih strokovnjakov s področij inovativnega podjetništva, intelektualne lastnine, inženirskega oblikovanja in sistemskega mišljenja, udeležencem dodiplomskim in podiplomskim študentom ter mentorjem oz. kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks – v okviru poletne šole, v obliki predavanj in praktičnih delavnic prikazati povezanost in kompleksnost ustvarjalnega dela in razvoja inovacij.

Projekt poletne šole je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) (85 %) in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) (15 %).


Poletna šola "Od ideje do inovacije: kompleksnost ustvarjalnega procesa" je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projekt traja od 1. 6. 2012 do 30. 11 2012. Glavni cilj je priprava, organizacija, izvedba in evalvacija predavanj v obliki poletne šole, ki bo potekala od 16. 9. 2012 do 22. 9. 2012 in bo večplastno obravnavala tematiko inovacij in ustvarjalnega procesa na področju: podjetništva, ekonomije, prava, strojništva, arhitekture in naravoslovja.

Ciljna skupina projekta obsega študente, mentorje in kandidate za mentorje za izvajanje študijskih praks. Pričakujemo okrog 40 udeležencev.

Upravičenec projekta je Univerza v Mariboru.

Celoten projekt se izvaja od 1. 6. 2012 do 30. 11. 2012.