LOCATION: Main building of the University of Maribor, Slomškovtrg 15, 2000 Maribor, Room of Boris Podrecca

 

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
Dvorana Borisa Podrecce

 

 

 

Panel 2: System Thinking / Complex Systems (continuing)

 

Sklop 2: Sistemsko mišljenje /kompleksni sistemi  (nadaljevanje)

The Blue Ocean Strategy – Workshop I: Identification of possible Blue Oceans and creation of Strategy Canvas 
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

9:00-11:00

Strategija modrega oceana - delavnica 1: Identifikacija možnih modrih oceanov in ustvarjanje strateškega grafikona 
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija

Coffee break 

11:00-11:15

Odmor za kavo 

The Blue Ocean Strategy – Workshop II: Working out of concepts and short presentations
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

11:15-13:15

Strategija modrega oceana - delavnica 2: Izdelava konceptov in kratkih predstavitev 
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija

Break for lunch

13:15-14:30

Odmor za kosilo        

 


Panel 3: Design engineering

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje

LOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor, hall SSŠ-18

 

LOKACIJA: Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17,  2000 Maribor, dvorana SSŠ-18

Design thinking (workshop) prof. Vojmir Pogačar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

14:30-16:30

Koncipiranje zamisli (delavnica) prof. Vojmir Pogačar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

            Coffee Break

16:30-16:45

Odmor za kavo

Networking inside design process  

dr.  Andrej Skrbinek, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

16:45-18:45

Mreženje znotraj konceptualizacije

doc. dr. Andrej Skrbinek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo