LOCATION: Main building of the University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Room of Fran Miklošič

 

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
Dvorana Frana Miklošiča

 

 

 

Panel 2: System Thinking / Complex Systems

 

Sklop 2: Sistemsko mišljenje / kompleksni sistemi 

General Introduction of the scope System Thinking / Complex Systems 
prof. dr. Marko Marhl, University of Maribor, Faculty of Education and Faculty of Natural Sciences and Mathematics

8:45 - 9:00

Predstavitev sklopa Sistemsko mišljenje/ kompleksni sistemi prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Introduction to Systems Science with Applications (lecture) prof. dr. Josip Stepanić, University of Zagreb, Croatia

9:00 - 10:30

Predstavitev sistemske znanosti z aplikacijami (predavanje) prof. dr. Josip Stepanić, Univerza   v Zagrebu, Hrvaška

Coffee break

10:30-10:45

Odmor za kavo

Introduction to Systems Science with Applications (workshop) prof. dr. Josip Stepanić, University of Zagreb, Croatia

10:45-12:15

Predstavitev sistemske znanosti z aplikacijami (delavnica) prof. dr. Josip Stepanić, Univerza v   Zagrebu, Hrvaška

Break for lunch

12:15-13:45

Odmor za kosilo

Cities as Living Organisms? On Structural Analogies between Urban and Biological Systems dr. Cyril Riha, Center for Theoretical Study, Prague, Czech Republic

13:45-15:15

Mesta kot živi organizmi? O strukturnih analogijah med urbanimi in biološkimi sistemi  dr. Cyril Riha, Center za teoretične študije, Praga, Češka

Coffee break

15:15-15:30

Odmor za kavo

Cities from the Sky. The Satellite Images Perspective on Urban Systems dr. Cyril Riha, Center for Theoretical Study, Prague, Czech Republic

15:30-17:00

Mesta z neba - pogled na urbane sisteme iz perspektive satelitskih slik dr. Cyril Riha, Center za teoretičen študij, Praga, Češka.

The Blue Ocean Strategy – A Systematic Approach to Create Uncontested Markets (lecture)  dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

17:15-18:45

Strategija modrega oceana: sistematičen pristop k ustvarjanju tržnega prostora brez konkurence (predavanje) dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija